2009/05/16

Spannmätning

Att spannmäta sina skidor innebär att man får en bättre förståelse hur en skida fungerar och man kan mycket enklare se och veta hur man skall valla sina skidor. Resultatet av spannmätning ger oftast en vallning som håller bättre och ger en tydligare skillnad mellan där fästet skall ligga och vart man har sina glidytor.

Spannmätning görs på följande sätt: I en spannmätare finns olika instrument som mäter av höjden på skidan. Dessutom finns en tryckfunktion som trycker ned skidan med den vikt som ägaren av skidan väger. Därefter kan man med olika tegar mäta vart man skall lägga sitt fäste under skidorna, exempelvis om du ska valla med klister eller burkvalla.

Vi ger dig alltid feedback och kommentarer på skidan, exempelvis hur karaktären på skidan är, vilket före den passar bäst till, hur den kan vallas och vilken typ av struktur man kan välja.

Vi utför spannmätning av skidor. Vill du spannmäta dina skidor?

PRIS: 90kr/par eller 5par för priset av 4
I priset ingår mätning, konsultation skriftligt om skidans egenskaper samt vilken struktur som är lämplig för skidan. (Företagsadress 90:- ex moms)

Maila: joakim.engstrom@thewhitegold.se för ytterligare upplysningar

 

profilmatare

Skida ligger på plats för mätning


matare

Tryckindikator i kg


hojdmatare

Höjdmätare i mm mellan balk och skida


framifran

Höjd- och tryckmätare


balk

Balk för skida

 

1 thought on “Spannmätning

Kommentarer inaktiverade.